แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Check me out

rms

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูล 9 ประการ

แห่เทียนเมืองอุบลฯ

 • เทียนพรรษาที่ยาวที่สุดในโลก
  เทียนพรรษาที่ยาวที่สุดในโลก

  เทียนพรรษาที่ยาวที่สุดในโลก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 • สร้าง
  สร้าง

  เทียนพรรษาที่ยาวที่สุดในโลก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 • ต้นเทียน
  ต้นเทียน

  เทียนพรรษาที่ยาวที่สุดในโลก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี